Adatkezelés a biztonságtechnikában

 

Partnereink számára biztosítjuk, hogy kamerás megfigyelő és beléptető rendszere teljes mértékben megfeleljen az adatvédelmi jogszabályoknak és a NAIH által ellenőrzött előírásoknak.

Mint ismert, 2018. május hó 25. napjától az EU 2016/679. sz. általános adatvédelmi rendeletét, a GDPR-t alkalmaznia kell mind az EU tagországainak, mind pedig az egyes adatkezelőknek.

Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy videó felvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (például ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

A GDPR életbelépésével Önnek számos intézkedést meg kell tennie annak érdekében, hogy minimalizálja GDPR megsértésének esélyét, illetve bizonyítani tudja, hogy komolyan veszi a belső adatvédelmi szabályozást. A szükséges intézkedések között említhető a rendszer üzembe helyezése előtt elvégzendő érdekmérlegelési teszt elkészítése, az adatkezelési tevékenységek dokumentálása, a szabályzatok és tájékoztatók kialakítása, kihelyezése és (adott esetben) adatvédelmi tisztviselő kinevezése.

A Rendelet új alapelvként fogalmazza meg az elszámoltathatóság elvét, amelynek lényege, hogy az adatkezelő felelősséggel tartozik az adatvédelmi szabályoknak való megfelelésért, és képesnek kell lennie e megfelelés igazolására is.

Az GDPR alapján szükséges megvizsgálni a személyes adatok kezelésének körülményeit, és pontosan megjelölni az adatkezelés jogalapját, amely alapján elvégezhetőek és dokumentálhatóak ezek a folyamatok. Erre azért van szükség, mert néhány, a GDPR-ban lefektetett érintetti jog az adatkezelés jogalapjától függően eltérően érvényesül.

A GDPR rendelkezéseinek megsértéséért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) - súlyosabb esetben - akár 20 millió euró összegű közigazgatási bírságot, illetve a vállalkozások esetében az előző pénzügyi év teljes éves világpiaci forgalmának legfeljebb 4 %-át kitevő összeget is kiszabhat.

A GDPR az adatkezelő felelősségévé teszi a Rendelet adatvédelmi elveinek való megfelelés bizonyítását, ezért Önnek biztosnak kell lennie abban, hogy kellően világos adatvédelmi irányelvei vannak annak igazolására, hogy megfelel a jogszabályi követelményeknek. Ennek érdekében rendszeresen ellenőriznie, értékelnie és felül kell vizsgálnia az adatkezelési eljárásait, biztosítékokat beépíteni az adatkezelési folyamatokba, és gondoskodnia a munkavállalók képzéséről is, hogy tisztában legyenek a rájuk vonatkozó kötelezettségekkel. Mindezeken felül képesnek kell lennie ezeket a nemzeti adatvédelmi hatóság felé, annak kérésére, bármikor igazolni.

A biztonságtechnikai rendszerek jogszabály szerinti üzemeltetésének feltételeit mi biztosítjuk Önnek, elkészítjük a szükséges dokumentációk, ezzel lényeges adminisztrációs tehertől kíméljük meg Megrendelőinket.

Az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk a teljesség igénye nélkül:

ˇ         Tanácsadás

ˇ         Tájékoztatók elkészítése

ˇ         Szabályzatok elkészítése

Partnereink számára biztosítjuk, hogy kamerás megfigyelő rendszere teljes mértékben megfeleljen a NAIH által előírt jogszabályi előírásoknak.

Amennyiben érdeklődik cégünk szolgáltatásai iránt, vegye fel velünk a kapcsolatot!